Autoklimatizace

Svou správnou funkcí vytváří příjemné prostředí pro řízení a celkové pohodě řidiče i ostatních cestujících. V první řadě je potřeba si uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, pouze předává teplo z jednoho prostředí do druhého. Využívá fyzikálního principu změny skupenství a tím vzniklého teplotního rozdílu.

Systém klimatizace v automobilu je uzavřený okruh. Klimatizačního efektu je dosaženo sdílením tepla ze vzduchu z interiéru vozu na chladící látku o nižší teplotě, kterou je chladivo obíhající uvnitř klimatizačního okruhu. Jako médium pro přenos tepla se používá freon. Výměna funguje tak, že výparník v kabině automobilu odebere teplo a zahřeje médium. Hadicemi je médium přes kompresor dopraveno do kondenzátoru klimatizace, kde médium teplo zase odevzdá do okolí.Autoklimatizace je vysokotlaké zařízení. O vysoký tlak v okruhu klimatizace se stará kompresor (1). Ten je přes elektromagnetickou spojku (2) spojen s motorem, který jej roztáčí. Kompresor má za úkol stlačit médium, čímž vzroste jeho teplota a hustota, jak se jeho molekuly ve zmenšeném objemu k sobě přiblíží. Médium je poté hadicí odvedeno do kondenzátoru (3). Stlačené a horké médium ztratí později v kondenzátoru díky nižší teplotě okolí velké množství tepla jeho energie poklesne. Kondenzátor (chladič klimatizace) je umístěn ideálně na náporu proudícího vzduchu ve přední části automobilu ještě před motorovým chladičem. Pro zvýšenou účinnost je před kondenzátorem ventilátor (4), který zajistí proudění vzduchu při zastavení vozu nebo při nízkých rychlostech. Kondenzátor je vně proudícím vzduchem ochlazován a odebírá tak teplo z média, které jím proudí. Stlačený freon tím v kondenzátoru ztrácí část energie, ochladí se a kondenzuje. Kapalný freon je dále veden hadicí přes vysoušeč (5,7) do expanzního ventilu (10). Vysoušeč spojený s nádržkou (6) na chladivo a olej zbavuje médium přebytečné vlhkosti a zajišťuje správný objem oleje v systému. Expanzní ventil (10) tvoří v okruhu překážku, na které se médium mění z kapaliny o vysokém tlaku na rozprášenou mlhu o nízkém tlaku a teplotě, která je dále přivedena do výparníku (8) a následně ventilátorem (9) vychází do interiéru vozu. Ochlazené médium přivedené do výparníku opět odebírá teplo z jeho materiálu čímž přijímá teplo z interiéru automobilu. Tohoto tepla se systém opět zbavuje později v kondenzátoru – chladiči klimatizace.

Kromě chladiva je v okruhu obsaženo přesné množství speciálního oleje, zajišťujícího dokonalé mazání kompresoru. Bez něj se kompresor už po několika okamžicích poškodí a může to skončit jeho úplným zadřením. Chladící médium a vlastně celý okruh klimatizace je velmi náchylný na čistotu. Pro správný provoz a delší životnost klimatizace je nutné provádět její pravidelný servis. Ten spočívá v odsátí chladiva, jeho filtraci s odloučením části starého oleje a doplnění média na předepsané množství. Nedostatek chladiva a oleje v systému výrazně zkracuje životnost kompresoru klimatizace. 
Při servisu klimatizace používáme speciální odsávací a plnící stanice. Ty zajišťují nejen bezúnikovou manipulaci s chladivem, ale také přesné doplnění předepsaného množství chladiva do okruhu klimatizace. Z těchto důvodů je klimatizace v autech značně choulostivá a jakékoliv zásahy bez znalosti problematiky téměř vždy končí poškozením některé z jejích částí nebo vážným úrazem. Vzhledem k cenám jednotlivých dílů (kdy např. cena nového kompresoru často překračuje hranici deseti tisíc Kč) a možnosti jejich poškození při neodborném zásahu, se vyčištění a dezinfekce klimatizace vyplatí vždy svěřit do rukou kvalifikovaných odborníků.

Pokud se vám začne vozidlo příliš pomalu ochlazovat či odmlžovat, pokud je klimatizace hlučná, pokud máte pocit, že cítíte podráždění, pálení očí, v krku apod., obraťte se co nejdříve na odborníky, kteří jsou schopni případnou závadu odstranit.

klima-v-aute-1.jpg
Barum
Bridgestone
Continental
Davanti
Dunlop
Firestone
Fulda
Goodyear
Hankook
Matador
Nexen
Nokian
Pirelli
Sava
Semperit
Payu
Heureka
Visa
Mastercard

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future

© 2024 prodej-pneu.cz