Chci poradit

Prodej-pneu.cz

Získejte pneu rychle a jednoduše ve čtyřech krocích:
Vyberte si rozměr - najděte pneu - vyplňte údaje - kupte

Hledané výrazy:

Všeobecné obchodní podmínky

Vytisknout stránku

Časté dotazy
Ochrana osobních údajů
Reklamační řád

Obchodní podmínky

Časté dotazy

Kolik stojí doprava po ČR?

      Cena dopravy po ČR je účtována podle typu pneumatik, příslušný druh dopravy prosíme vyberte v nákupním kroku 2 - Platba a doprava.

 • osobní, VAN, SUV a 4x4 pneu za 1-2 ks 132 Kč s DPH, 3 a více ks 264 Kč s DPH.
 • nákladní a zemědělské pneumatiky do průměru 24" za každý kus 363 Kč s DPH
 • zemědělské pneumatiky s průměrem nad 24" - individuální kalkulace

Dodáváte pneumatiky i na Slovensko?

      ANO, dodáváme. Cena dopravy na Slovensko se účtuje vždy. Dopravu je potřeba předem dohodnout s naším obchodním oddělením. Cena dopravy na Slovensko je u:

 • osobních, VAN, SUV a 4x4 pneu za 1-4 ks 1 100 Kč vč. DPH, pozn.: platba pouze předem na náš bankovní účet.
 • nákladních pneu za 1 ks 1 800 Kč. vč. DPH, pozn.: platba pouze předem na náš bankovní účet.

Je možný také osobní odběr pneumatik?

      ANO, osobní odběr je možný 3 až 8 den od objednání. Po té bude objednávka zrušena.

V jakých městech máte pneuservisy?

      Pneusevisy máme v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Děčíně, České Lípě a Mladé Boleslavi a Plzni.

Poskytujete lepší cenu za větší odběr?

      NE, naše ceny jsou konečné a všechny jsou uvedené v našem E-shopu vč. DPH a v Kč.

Je možná i kompletace pneumatik s ráfky?

      ANO, pokud si objednáte ráfky i pneumatiky, tak naši mechanici odborně posoudí, zda-li je montáže technicky proveditelná a následně vám pneumatiky zkompletujeme, vyvážíme a nahustíme směsí plynů PNEUMIX. Kompletace se vám objeví v 1. kroku v košíku pouze v případě, že v něm budete mít pneumatiky i ráfky.

Kolik stojí kompletace pneu na ráfek?

      Kompletace pneu na ráfek stojí 182 Kč vč. DPH. Cena obsahuje: nový ventil dle vašeho výběru, odbornou montáž pneu na ráfek, nahuštění pneu směsí plynů PNEUMIX, vyvážení vč. vyvažovacích tělísek.

Mohu si vybrat barvu ventilu?

      ANO, při výběru kompletace v 1. kroku košíku si vyberete barvu ventilu. Pneuservisní mechanik posoudí, zda-li je váš výběr vhodný a pokud to bude technicky možné, vámi vybraný ventil bude namontován.

Je možné si u vás pneumatiky namontovat na vozidlo?

      ANO, stačí v druhém kroku v nákupním košíku zvolit "osobní doběr s pneuservisem" a vybrat pneuservisní místo. Po dokončení objednávky stačí kliknout n odkaz pro pneuservis a budete přesměrování do rezervačního systému pneuservisu. Platí pouze pro pneu osobní, VAN, 4x4 a SUV.

Jakou zasilatelskou službu pro doručení pneumatik používáte?

      K doručování zboží, jak pneumatik tak ráfků, používáme několik dopravních a spedičních společností. Bohužel nedovedeme předem určit, se kterou společností vám pneumatiky budou expedovány. Tuto informaci se dozvíte v potvrzovací zprávě vygenerované až při expedici vaší objednávky.

Jakým způsobem mi bude předána moje expedovaná zásilka?

      Náše smluvní přepravní společnost vám přiveze zásilku na vámi uvedou adresu v pracovních dnech Pondělí až Pátek. O této skutečnosti vás bude přepravní společnost kontaktovat.

Jak se dozvím jestli máte pneu skladem?

      Skladem máme většinu zboží s dodáním do 5 pracovních dní od objednání. Aktuální dostupnost vámi vybraných pneumatik vám sdělí naše obchodním oddělení. Může se stát, že některé rozměry jsou dlouhodobě vyprodány u všech výrobců.

Je možné objednávat i jinak než přes váš E-shop např. telefonicky, faxem, osobně, emailem apod.?

      Bohužel ne, objednávky přijímáme pouze ty, které jsou vytvořené přes náš internetový portál Prodej-Pneu.cz. V případě problémů s vytvořením objednávky zkuste kontaktovat obchodní oddělení Prodej-Pneu.cz, kde vám pomůžeme s jejím vytvořením.

Kdy mi dorazí daňový doklad?

      Daňový doklad je přibalen pod folií u pneumatiky.

nahoru

Ochrana osobních údajů

Všechny sdělené informace o našich zákaznících uchováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky. V tomto ohledu je pro zacházení s osobními údaji relevantní zejména zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společnost Storex FST s.r.o je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá pouze a výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zásadně je neposkytuje třetím osobám, ať již právnickým či fyzickým, a to s výjimkou externích dopravců, kterým jsou tyto údaje předávány výhradně v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno efektivní doručení objednaného zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Storex FST, spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který dovoluje ve svých ustanoveních zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Společnost Storex FST, spol. s r.o. je v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna, a to výhradně za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu, údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Společnost Storex FST, spol. s r.o. má povinnost získané osobní údaje zákazníka na jeho písemnou žádost vymazat ze své databáze a má v takovém případě zakázáno je dále zpracovávat.

nahoru

Reklamační řád

Reklamační řád Storex FST, spol. s r.o. (dále jen společnost)
Preambule:
Cílem společnosti je trvalé uspokojování potřeb zákazníka poskytováním služeb a zboží v kvalitě, která plně odpovídá zákazníkovým požadavkům s plným respektem k prostředkům, které zákazník za zakoupené služby a zboží společnosti poskytl. Nedílnou součástí dosažení tohoto cíle je, mimo jiné, tento reklamační řád, neboť je výslovným zájmem společnosti reklamace řešit takovým způsobem, aby zákazník nikdy nebyl omezen na svých právech. Respektovat zájmy zákazníka jsou povinni všichni pracovníci společnosti.

Záruční lhůty

Společnost poskytuje na prodané služby a zboží záruku a to v těchto lhůtách:

 1. 24 měsíců ode dne prodeje na dodané služby a materiál s těmito službami dodaný
 2. 24 měsíců ode dne prodeje na dodané nové pneumatiky (zákonná záruční doba)
 3. dalších 12 měsíců (prodloužená záruční doba), nejvýše však do pěti let od data výroby produktu, na nové osobní pneumatiky
 4. 24 měsíců ode dne prodeje na ostatní zboží

Záruka

Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje po dobu záruční lhůty, se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u dodaných služeb nebo výrobků (zboží) po dobu záruční lhůty objeví. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodané služby nebo výrobku vzniknou takovým používáním ze strany zákazníka, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo který není v souladu s návodem k použití pneumatik vydaným společností. Návod k použití je volně dostupný v každém prodejním místě společnosti a na internetových stránkách www.prodej-pneu.cz. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození dodaných služeb a výrobků, která nemají souvislost s případnými materiálovými a výrobními vadami.

Uplatnění reklamace

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci ve kterémkoliv prodejním a výdejním místě společnosti bez ohledu na prodejní místo, ve kterém službu či výrobek zakoupil. V případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu je zákazník oprávněn reklamovaný výrobek či službu zaslat do sídla Společnosti, náklady na přepravu v takovém případě však nesmí být vyšší, než za jaké by Společnost byla sama schopna na písemnou výzvu zákazníka reklamovaný výrobek či službu do svého sídla dopravit. Náklady, za které je Společnost schopna reklamovaný výrobek či službu přepravit, jsou nejvýše uznatelnými vícenáklady, které bude Společnost na písemnou výzvu zákazníka refundovat v případě, že reklamace bude uznána za oprávněnou.
Společnost doporučuje zákazníkovi uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy závadu v provedení služby nebo vadu výrobku zjistil. Takový postup ze strany zákazníka zamezí nebo minimalizuje možné dodatečné změny na provedené službě nebo zboží, a tím přispěje k rychlému vyřízení reklamace.
Postup vyřízení reklamace
Spolu s reklamovaným výrobkem je zákazník povinen Společnosti předat úplně a pravdivě vyplněný Reklamační dotazník. Za údaje uvedené v Reklamačním dotazníku zodpovídá reklamující. Správnost údajů, které Reklamační dotazník obsahuje, potvrdí reklamující svým podpisem a přiloží k Reklamačnímu dotazníku doklad (nebo jeho kopii) o koupi služby nebo zboží. O reklamaci je pracovník, který reklamaci přebírá, povinen rozhodnout ihned. V případě, že k rozhodnutí o vyřízení reklamace je nutné další odborné posouzení, je povinen pracovník společnosti tuto skutečnost zákazníkovi sdělit. Lhůty pro vyřízení reklamace se v takovém případě řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem v závislosti na typu zákazníka (obecně platí, že ustanovení Občanského zákoníku se vztahují na zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt a ustanovení Obchodního zákoníku pak na subjekty podnikatelské).
Způsoby vyřízení reklamace
Reklamace služby nebo výrobku může společnost uznat jako oprávněnou nebo zamítnout jako neoprávněnou. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, je povinností společnosti poskytnout zákazníkovi náhradu.
Náhrady
V případě uznání reklamace má zákazník právo na tyto náhrady:
 1. u vadné služby má zákazník v případě neodstranitelné vady nárok na nové provedení služby nebo na vrácení částky, kterou za službu zaplatil. O tom, který způsob náhrady bude použit, rozhoduje zákazník a společnost má povinnost jeho rozhodnutí respektovat
 2. u vadné služby má zákazník v případě odstranitelné vady nárok na bezplatnou opravu služby
 3. u vadného zboží v případě, že reklamovaným vadným zbožím je (jsou) pneumatika(y) má zákazník, který zboží (pneumatiku) zakoupil jako nepodnikatelský subjekt v případě neodstranitelné vady nárok:
  1. při uplatnění reklamace do 24 měsíců ode dne zakoupení zboží na nové zboží nebo na vrácení částky, kterou za zboží zaplatil. O tom, který způsob náhrady bude použit, rozhoduje zákazník a společnost má povinnost jeho rozhodnutí respektovat
  2. při uplatnění reklamace v době od prvního pracovního dne dvacátého pátého měsíce ode dne zakoupení zboží do posledního dne prodloužené záruční lhůty (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, která odpovídá poměru mezi hloubkou dezénu reklamovaného a nového zboží
  3. Po celou dobu záruční lhůty má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné
 4. u vadného zboží v případě, že reklamovaným vadným zbožím je(jsou) pneumatika(y) má zákazník, který zboží (pneumatiku) zakoupil jako podnikatelský subjekt v případě neodstranitelné vady nárok:
  1.  při uplatnění reklamace v době zákonné i prodloužené záruční doby (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, která odpovídá poměru mezi hloubkou dezénu reklamované a nové pneumatiky
  2. Po celou dobu záruční lhůty má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné
 5. ostatní zboží (tj. zboží mimo pneumatiky)
  1. při uplatnění reklamace v době celé zákonné záruční lhůty (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, kterou za zboží nebo službu zaplatil v případě neodstranitelné vady nebo na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné

Reklamační řád společnosti Storex FST spol. s r.o. se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková situace výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma. Pouze v tom případě, že by to bylo pro zákazníka výhodnější se použije ustanovení právní normy nižší.
Storex FST, spol. s r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského  soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 9261ze dne 4.7.1995
 

nahoru

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
  1. „Prodávající“ je obchodní společností podnikající pod obchodní firmou Storex FST, spol. s r.o., zapsanou v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9261; společnost byla založena dne 4.7.1995, a to na dobu neurčitou.
  2. „Kupující“ je osoba, která vůči prodávajícímu učinila právní jednání směřující k uzavření smlouvy prostředkem komunikace na dálku.
  3. Kupující objednáním zboží od prodávajícího odesláním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce pod jeho názvem.
  2. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží v první jakosti (nestanoví-li předem prodávající výslovně jinak, popř. nedohodnou-li se strany jinak), v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro objednané zboží.
  3. Vyobrazení výrobku, stejně jako uváděné parametry jsou údaje orientační a jako takové jsou nezávazné.
  4. Odesláním objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce.
  5. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit rozsah objednávky co do druhu a/nebo množství zboží a/nebo zrušit objednávku lze nejpozději do dne expedice objednaného zboží písemnou formou na email obchod@prodej-pneu.cz s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn. V případě nepřevzetí zásilky se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu prokazatelné náklady vzniklé s nerealizovanou objednávkou nebo její částí (především náklady na marný dovoz objednaného zboží). Ustanovení v předchozí větě se neuplatní, pokud je důvodem nepřevzetí dodávky poškození zboží nebo jeho obalu při přepravě k zákazníkovi a je-li o takovém poškození vyhotoven kupujícím a přepravní společností písemný zápis.
 3. Místo plnění
  1. Místem plnění je předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci.
 4. Objednání zboží a uzavření smlouvy
  1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech požadovaných údajů ve formuláři při odesílání objednávky nebo v registraci. Platná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy podle § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je ze strany prodávajícího potvrzeno dodáním zboží a k uzavření kupní smlouvy není vyžadováno formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající má právo podmínit vznik kupní smlouvy dále písemným potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. O uplatnění tohoto práva rozhoduje prodávající, přičemž důvody uplatnění tohoto práva není povinen kupujícímu sdělit.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o následnou autorizaci objednávky emailem, telefonicky nebo písemně. Objednávka je neplatná, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede.
 5. Ceny a podmínky platby pro objednávky uskutečněné použitím prostředku komunikace na dálku
  1. Ceny uvedené na internetovém obchodě prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny dodavatelských podmínek výrobců a dalších dodavatelů zboží. V případě podstatného zvýšení ceny ze strany prodávajícího může kupující od smlouvy odstoupit.
  2. Možnosti platby:
   • platba bankovním převodem předem - prodávající zboží bude expedovat po úhradě ceny objednávky. Platí pro objednávky s dodáním mimo Českou republiku.
   • platba dobírkou - kupující zboží zaplatí při jeho doručení (od kupujícího přebírá hotovost pracovník smluvního dopravce nebo vlastní dopravy prodávajícího). Do uhrazení kupní ceny zůstává zboží bez výjimky majetkem prodávajícího.
  3. Prodávající vystaví a zpravidla současně se zásilkou kupujícímu zašle daňový doklad, vystavený na základě kupní smlouvy. Pokud výjimečně nezašle prodávající daňový doklad se zásilkou, je povinen jej vystavit a kupujícímu na adresu dodání doručit v nejbližším možném termínu. Daňový doklad slouží zároveň i jako dodací a záruční list.
  4. K ceně za zboží může být připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím podle platného ceníku.
  5. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu jím uhrazené finanční plnění.
  6. V případě, kdy kupující při objednávce zvolí jako formu úhrady platbu bankovním převodem předem na účet prodávajícího, je lhůta pro úhradu kupní ceny stanovena na 72 hodin od doby vytvoření objednávky kupujícím. V případě prodlení kupujícího s platbou, má prodávající právo nabídku učiněnou kupujícím odmítnout. V takovém případě je prodávající povinen kupní cenu, pokud byla kupujícím dodatečně uhrazena, vrátit kupujícímu na jeho účet nejpozději do 14 dnů od data jejího připsání na účet prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 6. Dodací lhůta
  1. Dodací lhůta počíná běžet dnem odeslání závazné objednávky kupujícím a to za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, jej prodávající expeduje ve stejný nebo následující pracovní den po obdržení objednávky. Expedicí se rozumí předání zboží prvnímu dopravci nebo převzetí zboží vlastním dopravním oddělením.
  2. V případě, že objednané zboží není skladem a/nebo ho není možné expedovat do třiceti dnů od obdržení objednávky, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu. Má-li prodávající informaci o předběžném termínu dodání zboží, předá tuto informaci kupujícímu nebo nabídne jiný, s původním srovnatelný výrobek, se kterým kupující vyjádří souhlas.
 7. Dopravní podmínky a poštovné
  1. Způsob přepravy zboží stanoví prodávající.
  2. Kupující je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a množství zboží (pokud tomu nebrání obaly). Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena neporušená. V případě jakýchkoliv závad na zboží nebo obalech je kupující povinen neprodleně informovat dopravce a sepsat s ním zápis o vadách a jeho kopii neprodleně doručit prodávajícímu.
 8. Záruka a servis
  1. Záruka, záruční a pozáruční servis jsou zaručeny v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené použitím prostředku komunikace na dálku má kupující právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou.
  2. Pro účely uplatnění práva kupujícího je kupující povinen o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem, faxem nebo e-mailem. Kupující může použít také vzorový formulář prodávajícího pro odstoupení od smlouvy, který nalezne na webové stránce prodávajícího. Použití vzorového formuláře není však povinností kupujícího. Pokud kupující využije této možnosti, prodávající mu zašle obratem potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby kupující odeslal odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 10. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. Pokud kupující využije shora uvedeného práva odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět do centrálního skladu: Storex FST, spol. s r.o., Havířská 366/33, Ústí nad Labem 400 10. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  3. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
  4. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  5. Kupující není oprávněn vracet zboží při současném zatížení zásilky platbou dobírky. Takovou, dobírkou případně zatíženou, zásilku nemá prodávající povinnost převzít.
  6. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v původním stavu, kompletní a nepoškozené se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu dodány.
  7. Po odstoupení od smlouvy se prodávající zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě kupujícímu nevzniknou další náklady.
 11. Mimosoudní řešení sporů
  1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  2. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Potřebné informace o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před tím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu Prodávající doporučuje Kupujícímu - spotřebiteli nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
 12. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, kterou od kupujícího obdržel, odeslat objednané zboží a dodat je na adresu, kterou určí kupujícího v rámci České republiky v termínu podle obchodních podmínek prodávajícího. Prodávající může odmítnout objednávku, pokud kupující dříve nesplnil svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.
  2. Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění z jakéhokoli důvodu nemožným, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
 13. Účinnost
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (PDF, 181 kB)

nahoru

Created by SYMBIO competitor price monitoring software